وصیت نامه داریوش کبیر
27 آذر 1396 ساعت 8:41 | بازديد : 58 | نويسنده : . | ( نظرات )
اینک که من از دنیا می روم، بیست و پنج کشور جز امپراتوری ایران است و در تمامی این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان درآن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران دارای احترامند، جانشین من خشایارشا باید مثل من در حفظ این کشورها کوشا باشد و راه نگهداری این کشورها این است که در امور داخلی آن ها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنان را محترم شمرد اینک که من از دنیا می روم، بیست و پنج کشور جز امپراتوری ایران است و در تمامی این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان درآن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران دارای احترامند، جانشین من خشایارشا باید مثل من در حفظ این کشورها کوشا باشد و راه نگهداری این کشورها این است که در امور داخلی آن ها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنان را محترم شمرد . 

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


آدم ها
27 آذر 1396 ساعت 8:41 | بازديد : 73 | نويسنده : . | ( نظرات )
آدم های بزرگ، متوسط و کوچک
آدم های بزرگ درباره ایده ها سخن می گویند
آدم های متوسط درباره چیزها سخن می گویند
آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویندآدم های بزرگ، متوسط و کوچک
آدم های بزرگ درباره ایده ها سخن می گویند
آدم های متوسط درباره چیزها سخن می گویند
آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند
--------------------------------------------------------------------------------
آدم های بزرگ درد دیگران را دارند
آدم های متوسط درد خودشان را دارند
آدم های کوچک بی دردند.
--------------------------------------------------------------------------------
آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند
--------------------------------------------------------------------------------
آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند
آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند
آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند
--------------------------------------------------------------------------------
آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند
آدم های متوسط پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند
آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند
--------------------------------------------------------------------------------
آدم های بزرگ به دنبال خلق مساله هستند
آدم های متوسط به دنبال حل مساله هستند
آدم های کوچک مساله ندارند
-------------------------------------------------------------------------------

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


سلامت اجتماعی با دو رویکرد
27 آذر 1396 ساعت 8:41 | بازديد : 57 | نويسنده : . | ( نظرات )
جامعه سالم، راه رسیدن به فرد سالم
محمدرضا واعظ‌مهدوی استاد دانشگاه
سلامت اجتماعی را از دو منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد.
1- رویکرد اجتماع‌محور با تمرکز روی آثار نظام اجتماعی بر رفتار و روحیات انسان‌ها: ...

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


مایه ی اصل ونسب در گردش دوران زر است
27 آذر 1396 ساعت 8:41 | بازديد : 61 | نويسنده : . | ( نظرات )
نویسنده :سید حسن موسوی چلک

تاریخ:چهارشنبه 5 مهر 1391-10:33 ق.ظ


مـایه ی اصــل و نســب در گردش دوران زر است 
دائما خون می خورد تیغی که صاحب جوهر است 
دود اگــر بالا نـشـیـنـد کسـر شـان شـعـله نیست 
جـــای چـشــم ابـرو نـگیــرد گـر چه او بالاتر است 
شـسـت و شـاهـد هـر دو دعوی بزرگی می کنند 
پـس چـرا انـگـشـت کـوچــک لایق انـگـشتـر است 
آهـــــن و فـــــولاد از یــک کـــوه مـی آیـــد بــرون 
آن یکی شمـشـیــر گردد ، این یکی نعل خر است 
گـــر بـبـیـنـی نــاکـســان بـالا نـشـیـنـنـد صبر کن 
روی دریــا کف نـشـیـنـد ،‌قعـر دریا گـوهـر است
شاعر صامت بروجردی

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


منابع آزمون کارشناسی ارشد : مدد کاری اجتماعی ...
27 آذر 1396 ساعت 8:41 | بازديد : 53 | نويسنده : . | ( نظرات )
الف – مددکاری اجتماعی 
1- مبانی مددکاری : مبانی مددکاری دکتر محمد زاهدی اصل چاپ سوم 1385  مبانی مددکاری و مفاهیم اساسی مددکاری آقی حسن خاکساری- خدمات اجتماعی و تعاون در اسلام دکتر زاهدی اصل 1386 چاپ دوم 
مددکاری فردی : حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع ترجمه محمد حسین بازرگانی – مهارتهای کمک شناسی ارشد : مدد کاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طبا طبا یی

الف – مددکاری اجتماعی 
1- مبانی مددکاری : مبانی مددکاری دکتر محمد زاهدی اصل چاپ سوم 1385  مبانی مددکاری و مفاهیم اساسی مددکاری آقی حسن خاکساری- خدمات اجتماعی و تعاون در اسلام دکتر زاهدی اصل 1386 چاپ دوم 
2- مددکاری فردی : حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع ترجمه محمد حسین بازرگانی  مهارتهای کمک کردن به افراد خانواده و گروهها ( جلد اول ، جلد دوم ) ترجمه خانم دکتر منیر السادات میر بهاء 
3- مددکاری گروهی : مددکاری کار بگروه دکتر سام آرام  پویایی و مشاوره گروهی دکتر شفیع آبادی  مشاوره وروان درمانی گروهی دکتر ثنایی 
4- مددکاری جامعه ای : جزوات درسی آقایان دکتر سید احمد حسینی و دکتر محمد زاهدی اصل  مددکاری با جامعه آقای دکتر سام آرام  مددکار و مراقبت اجتماعی تالیف مالکوم بین ترجمه حاتم زواره ای  انتشارات دانشگاه 1386
ب روانشناسی : زمینه روانشناسی جلد اول و دوم هیلگارد  تنظیم و ترجمه دکتر براهنی و همکاران آسیب شناسی روانی دکتر حسین آزاد - جلد اول و دوم 
ج- مبانی و نظریه های جامعه شناسی : نظریه های جامعه شناسی دکتر توسلی - - مقدمات جامعه شناسی منوچهر محسنی 
د- مبانی توانبخشی : 
1- توانبخشی شغلی و حرفه ای معلولین ، دکتر عبدالله شفیع آبادی ، تهران نشر جنگل 1382 
کودکان استثنایی ، نرگس ادیبسر کش ، تهران دانشکده علوم بهزیستی و توان بخشی 1380
توانبخشی کودکان دکتر طلعت اللهیاری ، تهران سروش 1382
اعتیاد و آسیب شناسی خانواده دکتر حبیب آقا بخشی ، تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1379

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


خیال آب
27 آذر 1396 ساعت 8:41 | بازديد : 60 | نويسنده : . | ( نظرات )
کودکی یعنی بیا آبم بده 
کودکی یعنی تب تابم بده 
کودکی یعنی پرستو باز گرد 
کودکی یعنی شقایق ناز کرد 
کودکی یعنی پر پروانه ام 
کودکی یعنی خروس خانه ام 
کودکی یعنی صمیمی تر شوید 
آب برگیرید ، آبی تر شوید 
کودکی یعنی دلم گل می گرفت 
یک دهن آواز بلبل می گرفت کودکی یعنی بیا آبم بده 
کودکی یعنی تب تابم بده 
کودکی یعنی پرستو باز گرد 
کودکی یعنی شقایق ناز کرد 
کودکی یعنی پر پروانه ام 
کودکی یعنی خروس خانه ام 
کودکی یعنی صمیمی تر شوید 
آب برگیرید ، آبی تر شوید 
کودکی یعنی دلم گل می گرفت 
یک دهن آواز بلبل می گرفت 
کودکی یعنی دلم خورشید بود 
نیمه شبها خانه ام ناهید بود 
کودکی یعنی نگاهم تازه است 
کودکی یک خواب پر آوازه است 
کودکی یعنی گل ارزان گشته است 
آدمی با دلق یکسان گشته است 
کودکی یعنی بیا پرواز گیر
در دل تکرارها خانه مگیر 
کودکی یعنی اناری حبه کن 
خویشتن را بر پلیدی چیره کن 
کودکی یعنی روانت رودباد
دستهایت کاسه انگور باد 
کودکی یعنی صراحت مثل اشک 
بی ریایی،بی دورویی شکل اشک

حیف دست کودکی برباد رفت 
همنشینی با سحر از یاد رفت 
دیگر عصر کودکی نابود شد 
کوچه های قلبمان پر دود شد 
آی مردم ،کودکی رسمی خوش است 
هیچ می دانید انسان ناخوش است 
ناخوشی آدمی بی کودکی است 
کودکی در مان هر درد وغمی است 
کاش یک ثانیه کودک می شدیم 
از همه آیینه ها سر می شدیم 
قلبمان آیینه ها را می گشود 
سینه هامان راز غمها می ربود . 

سید ابراهیم روحانی

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


شیوه های فرزندپروری
27 آذر 1396 ساعت 8:41 | بازديد : 23 | نويسنده : . | ( نظرات )
منظوراز شیوهای فرزند پروری پدران ومادران در این پژوهش مجموع رفتارها،نگرشها وگفتار آنان میباشدکه درخانواده نسبت به فرزندان خود دارند.
دراین تحقیق شیوه فرزند پروری کل پدران ومادرانی که فرزندآنان ازدومهدکودک بهزیستی درشهرستان گرمساراستفاده می کنندکه شامل یکصد زوج می شوند به روش نمونه گیری سرشماری ،با توجه به سه الگوشیوه فرزند پروری1- سهل گیری 2- استبدادی3- دمکراسی مورد بررسی قرار گرفت.
در این پژوهش چگونگی وضعیت شیوه فرزند پروری والد ین در جامعه مورد مطا لعه با توجه به 
منظوراز شیوهای فرزند پروری پدران ومادران در این پژوهش مجموع رفتارها،نگرشها وگفتار آنان میباشدکه درخانواده نسبت به فرزندان خود دارند.
دراین تحقیق شیوه فرزند پروری کل پدران ومادرانی که فرزندآنان ازدومهدکودک بهزیستی درشهرستان گرمساراستفاده می کنندکه شامل یکصد زوج می شوند به روش نمونه گیری سرشماری ،با توجه به سه الگوشیوه فرزند پروری1- سهل گیری 2- استبدادی3- دمکراسی مورد بررسی قرار گرفت.
در این پژوهش چگونگی وضعیت شیوه فرزند پروری والد ین در جامعه مورد مطا لعه با توجه به اینکه انان در انجام این مهم تا چه میزان باهم هماهنگی وا تفاق نظر دارند مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت نتایج ذ یل حاصل شد...

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


سلامت اجتماعی با دو رویکرد
27 آذر 1396 ساعت 8:39 | بازديد : 20 | نويسنده : . | ( نظرات )
جامعه سالم، راه رسیدن به فرد سالم
محمدرضا واعظ‌مهدوی استاد دانشگاه
سلامت اجتماعی را از دو منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد.
1- رویکرد اجتماع‌محور با تمرکز روی آثار نظام اجتماعی بر رفتار و روحیات انسان‌ها: ...

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


وصیت نامه داریوش کبیر
27 آذر 1396 ساعت 8:39 | بازديد : 22 | نويسنده : . | ( نظرات )
اینک که من از دنیا می روم، بیست و پنج کشور جز امپراتوری ایران است و در تمامی این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان درآن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران دارای احترامند، جانشین من خشایارشا باید مثل من در حفظ این کشورها کوشا باشد و راه نگهداری این کشورها این است که در امور داخلی آن ها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنان را محترم شمرد اینک که من از دنیا می روم، بیست و پنج کشور جز امپراتوری ایران است و در تمامی این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان درآن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران دارای احترامند، جانشین من خشایارشا باید مثل من در حفظ این کشورها کوشا باشد و راه نگهداری این کشورها این است که در امور داخلی آن ها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنان را محترم شمرد . 

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


استعفا از بزرگسالی
27 آذر 1396 ساعت 8:39 | بازديد : 23 | نويسنده : . | ( نظرات )
بدینوسیله من رسماً از بزرگسالی استعفا می دهم
و مسئولیتهای یک کودک هشت ساله را قبول می کنم.

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0

منوي کاربري


عضو شويد


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نويسندگان
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودتبلیغات متنی
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

دانلود اهنگ شاددانلود رمان عاشقانه بدون سانسور سیستم وبلاگدهیخرید هاست لینوکس طراحی چتروم در تبریزکانکس مسکونی ارزانثبت شرکت ارزان قیمت بیت کوئینسایت طراحیازاد طرح دانلود بازی بدون سانسور دانلود والپیپر عاشقانه جدید دانلود فیلم خارجیدانلود کلیپ خنده دار آشپزی ایرانیعکس نوشته های عاشقانه دانلود نرم افزار 2017 اطلاعات پزشکی پنل اس ام اس انجمن تفریحی حد و حدود دکوراسیون داخلی اداری مجله پوست و مو رابطه جنسی در دوران عقد سایت قرانی دانلود موزیک جدید عکس و بیوگرافی دانلود بازی انلاین دنا موو دانلود نرم افزار سایت سرگرمی تکناز شلوغ چت الوند وب فیلم ایرانی 96 تور اروپا ارزان مجله خودرو خارجی بازی اندروید رایگان دانلود اهنگ قدیمی دعای خوابدعا برای پولدار شدن خبرگزاری بورس دانلود اهنگ ایرانی دانلود عکس متن داربای کاسیو اخبار روز ایران و جهان سایت تفریحی و سرگرمی دانلود آهنگ جدید احسان خواجه امیری ضرب المثل های خنده دار دانلود بازی چند نفره اندروید قیمت انگشتر جواهر سایت ماشین خودرو برلیانس محصولات ورزشی دانلود کلیپ آموزش رقص دانلود نرم افزار تلگرام دانلود عکس عاشقانه اخبار سیاسی اس ام اس آرزوی سفر خوش آلاله چت مجله غزاله دانلود عکس اس ام اس تولد عاشقانه دانلود والپیپر اچ دی دانلود آزمون رشته ریاضی دانلود نرم افزار دوست دختر یابی دانلود نرم افزار حسابداری رایگان تعرفه طراحی چت روم پایگاه خبری دانلود کتاب آموزش سحر و جادو قیمت خط موبایل ثابت مدل مانتو تنگ و کوتاه نمونه سوالات تافل دعا ثمانین ایه دانلود کلیپ جنیفر لوپز مدل لباس پاکستانی سایت تفریحی سرگرمی سایت تفریحی سرگرمی دانلود موزیک ایرانی